Pilot ophalen oud papier en karton in Teylingen

Foto: pixabay

Samen met vijf verenigingen start de gemeente Teylingen in de loop van 2022 met een nieuwe vorm van het inzamelen van oud papier. Het inzamelen met papierwagens wordt definitief gestopt en in plaats daarvan komen er ondergrondse papiercontainers, die verenigingen kunnen adopteren. Het gaat om een proef die loopt tot het najaar van 2023.

Vorig jaar bleek dat de inzamelaars van oud papier en karton niet meer met vrijwilligers achter de papierwagen kunnen werken vanwege verzekeringen en veiligheid. Het college van B&W had een voorstel voor een alternatief, maar dat werd door de verenigingen onvoldoende gevonden. In reactie hierop is het college met de vijf verenigingen in gesprek gegaan over een aangepaste nieuwe vorm. Daarover is nu overeenstemming. De proef start met de vijf verenigingen die nu inzamelen. Wanneer dit een succes blijkt, kunnen ook andere verenigingen zich aanbieden als inzamelaar.

Afbouw

Omdat er de mogelijkheid is dat de nieuwe vorm van inzamelen voor de verenigingen financieel negatief kan uitvallen, heeft het college een afbouwregeling van vijf jaar goedgekeurd, twee jaar langer dan eerder voorgesteld. Vier van de vijf verenigingen gingen daarmee akkoord. De vijfde vereniging wilde meer zekerheid, maar die oplossing vindt het college te duur net als een gegarandeerde bodemprijs. De gemeente draagt zelf al de inzamelkosten en het college wil niet het risico lopen om bij een dalende papierprijs bij te moeten springen vanuit de algemene middelen. De plaatsen voor de ondergrondse containers worden in overleg met de verenigingen en de omgeving vastgesteld. Dit kan op de openbare weg bij de verenigingen zelf, maar ook in het inzamelgebied waar de verenigingen actief waren.

Wethouder Heleen Hooij is tevreden over de voorgenomen pilot. “Ik ben blij met de nieuwe vorm van inzamelen, waar de verenigingen nog steeds betrokken zijn. Als de proef slaagt kunnen straks alle verenigingen meedoen en dat is een belangrijk pluspunt.”

Laatste inzamelronde

Vanuit de verenigingen kwam het verzoek nog een laatste inzamelronde te mogen doen achter de papierwagen om zo afscheid te kunnen nemen van de buurt (het voormalig werkgebied) en de “schuurtjes leeg te maken”. Het college onderzoekt of het mogelijk is in het voormalig werkgebied van de verenigingen eenmalig een bovengrondse container te plaatsen op een nader te bepalen zaterdag.

 

Reacties

Cookieinstellingen