Steun voor energietransitie, wel met goede spelregels

Foto: pixabay

De afgelopen maanden hebben inwoners en belanghebbenden van Teylingen zich kunnen uitspreken over de energietransitie. Zij vulden regionale en lokale enquêtes in of deden mee aan diepte-interviews en discussies over dit thema.

Energietransitie

Alle visies, meningen, zorgen, kansen en aanbevelingen zijn verzameld in een rapport, te vinden op www.teylingen.nl/energietransitie. Er blijkt steun te zijn voor de energietransitie, maar er is wel discussie over het hoe en over de spelregels.

Wethouder Heleen Hooij: “We staan aan het begin van een lang proces en ingrijpende veranderingen en ik vind het heel belangrijk dat inwoners zich hierover uitspreken. Ik ben blij met de steun en zie ook dat veel inwoners al stappen hebben gezet hebben met zonnepanelen en isolatie. Wat je bespaart hoef je niet op te wekken!”

Elektriciteit met windmolens en zonneweides

In de gesprekken met inwoners blijkt dat veel mensen het belangrijk en begrijpelijk vinden dat onze energie duurzamer wordt. Maar ze vinden ook dat er in de Bollenstreek eigenlijk geen plek is om grootschalig elektriciteit op te wekken met windmolens en zonneweides. Voor kleinschalige oplossingen zoals zonnepanelen op daken en energiebesparing is wel veel steun. Het idee is dat hier nog veel te winnen is.

Als er toch windmolens of zonneweides moeten komen, dan vinden inwoners het belangrijk dat die zoveel mogelijk geclusterd worden. Zonneweides kunnen goed langs het spoor of drukke wegen, maar mogen het landschap niet te veel verstoren. Ook is het belangrijk dat omwonenden geen last hebben van de windmolens. Verder hopen inwoners op innovatieve en ook betere oplossingen en vinden zij dat kernenergie een serieuze optie zou moeten zijn. Over kernenergie beslist echter de Rijksoverheid en niet de gemeente.

Aardgasvrij

Inwoners hebben zorgen over aardgasvrij leven en vinden het niet makkelijk om van het gas af te gaan. Ze weten vaak ook niet wat ze daarvoor precies moeten doen en willen daar graag meer duidelijkheid over. Vooral de kosten en het gedoe zijn een punt van zorg: alternatieven zijn duurder en vragen vaak nog andere investeringen zoals isolatie. Isoleren vinden zij wel belangrijk en comfort is daarvoor net zo goed een reden als duurzaamheid.

Hoe gaat de gemeente verder?

De energietransitie is een lange weg. In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn en Teylingen draagt daar haar steentje aan bij. Naast de Regionale Energiestrategie (RES) worden dit jaar twee lokale plannen gemaakt:

  • De Lokale Energiestrategie (LES): Hierin staat hoeveel duurzame elektriciteit we in de gemeente nodig hebben en wat onze ambities zijn. Dit vertalen ze naar concrete doelen. Ze beschrijven hoe ze deze willen bereiken en welke spelregels hierbij gelden.
  • De Transitievisie Warmte (TVW): Ze brengen in kaart hoe ze huizen zonder aardgas kunnen verwarmen, wat ze willen bereiken en hoe. Per wijk kijken ze wat het meest logische alternatief voor aardgas is.

Bij het maken van de LES en TVW worden de meningen en ideeën uit het rapport meegenomen. Verder kunnen inwoners in april weer meedenken over de plannen voor de energietransitie.

Meer informatie is te vinden op www.teylingen.nl/energietransitie.

 

Reacties