Plan voor eerste aardgasvrije buurt in Sassenheim

Foto: pixabay

Het college van Teylingen keurde op 26 mei een plan goed om een eerste buurt in de gemeente op termijn aardgasvrij te maken en te voorzien van een duurzame, collectieve warmtebron.

Het betreft de Kagerpleinbuurt in Sassenheim. Op 9 juli vergadert de gemeenteraad over het plan. De gemeente Teylingen heeft de ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn. Onlangs heeft de gemeente onderzocht welke wijk of buurt als eerste in aanmerking komt om in fases van het aardgas af te gaan. De Kagerpleinbuurt blijkt het meest geschikt. Dat heeft onder andere te maken met al geplande werkzaamheden. Zo staan er herinrichtings- en rioleringswerkzaamheden op het programma. Daarnaast is er de komende jaren groot onderhoud gepland aan verschillende huurwoningen. En er komt ook nieuwbouw in de buurt.

Wat staat er in het plan?

In het plan staat dat de gemeente in afstemming met bewoners en ondernemers in de buurt uit wil werken hoe in de komende 10 tot 15 jaar in fases het aardgas kan worden vervangen door een duurzame warmtebron. Welke bron het wordt is nog niet zeker, maar de gemeente heeft wel al een eerste onderzoek laten doen naar de mogelijkheden.

De raadscommissie vergadert op 17 juni over het voornemen van het college. Op 9 juli wordt het plan behandeld door de gemeenteraad. Als de raad het goedkeurt dan zal na de zomer contact worden gezocht met buurtbewoners en gevestigde bedrijven om in gesprek te gaan over de aanpak.

Wethouder duurzaamheid Heleen Hooij: “Ik zie er naar uit om met elkaar de eerste concrete stappen te zetten naar een aardgasvrije gemeente. Daarom wil ik graag weten wat mensen ervan vinden, wat hun vragen zijn, hun ideeën of zorgen.

“Ik hoop ook dat er bewoners actief betrokken willen worden, dus wie dit leest en zich aangesproken voelt: laat het ons weten via [email protected]! Met elkaar komen we tot een aanpak die de wijk goed past en maken we de overstap samen tot een succes.”

Als gevolg van de corona-crisis vergadert de gemeenteraad van Teylingen via videoverbindingen vanuit huis. De vergaderingen zijn online te volgen via de website van de gemeente. Het is mogelijk om voorafgaand aan de commissievergadering via [email protected] je mening te geven over het plan. Het plan en de bijbehorende onderzoeken staan op de gemeentewebsite bij de stukken van de raadscommissie DEB van 17 juni en de gemeenteraad van 9 juli.

Reacties