Nieuwe locatie voor Historische Kring Voorhout

Foto: piabay

Het kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (HKV) verhuist eind mei naar een nieuwe locatie; de Buitenplaats in Nieuw Schoonoord. Nu maakt de HKV nog gebruik van twee noodlokalen van de R.K. Basisschool Emmaüs. De intentie was om voor 8 mei tot een oplossing te komen en dat is gelukt.

Ademt historie

De Buitenplaats is een omgeving die historie uitademt en waar de bestuursleden van de HKV blij mee zijn. Als gevolg hiervan kan de Emmaüs basisschool het aantal lokalen uitbreiden, waardoor er meer ruimte wordt geboden voor onderwijs. Eerder hebben de HKV en de gemeente de intentie tot verhuizen vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Constructieve samenwerking

Als de HKV verhuist, kan worden gestart met het verbouwen van de lokalen en kan de basisschool de lokalen na deze zomervakantie weer zelf in gebruik nemen. Wethouder Elsbeth Koek is blij dat er een oplossing is gevonden. “Alle betrokken partijen hebben vanaf het begin van de gesprekken laten zien begrip te hebben voor de positie van de school en van de gemeente, en constructief meegewerkt aan deze oplossing”, aldus de wethouder. De HKV was formeel eigenaar van de noodlokalen en dragen deze formeel over aan de gemeente. De nu gekozen oplossing geldt voor de komende 5 jaar met een optie tot verlenging. De gemaakte afspraken tussen HKV en de gemeente worden in een intentieovereenkomst vastgelegd.

 

 

Cookieinstellingen