Inwoners van Voorhout in kaart gebracht

Foto: HKV

De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft recent een ambitieus project ter hand genomen. Hierbij wil men iedereen die op enig moment in Voorhout gewoond heeft in kaart gaan brengen. Personen die er dus geboren zijn, gewoond hebben, getrouwd zijn of alleen maar overleden zijn.

De Voorhouters worden opgenomen in een overzicht, samen met hun ouders en hun kinderen. Het bestand is voor iedereen in te zien op de website van de HKV. De vereniging weet dat dit een ‘eeuwigdurend’ project is. Immers er worden steeds weer kinderen geboren en er komen steeds nieuwe inwoners. Kort geleden is het huidige bestand voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Via www.hkv-genealogie.nl/humo-gen/index.php kan degene die belangstelling heeft de informatie inzien. Door de gebruikelijke website te bezoeken (www.hkv-voorhout.nl) kan via de knoppen collecties en bronnen ook het plaatje voor HKV genealogie aangeklikt worden. Daarmee komen de namen eveneens beschikbaar. Vanwege de privacyregels zijn alleen de persoonsdata zichtbaar van degenen die meer dan 100 jaar geleden geboren zijn, en van inmiddels overleden personen.

Mede door het succes van tv programma’s als Verborgen Verleden is de belangstelling voor stamboomonderzoek de laatste tijd sterk toegenomen. Met het beschikbaar maken van een overzicht van de inwoners van Voorhout wordt een digitale informatiebron toegevoegd aan de al beschikbare bronnen. De database bevat momenteel ruim twintigduizend namen. Met de hulp van een aantal vrijwilligers wordt doorlopend gewerkt aan uitbreiding van dit bestand. Voor specifieke vragen, verbeteringen of aanvullingen staat het emailadres [email protected] ter beschikking.

Reacties